JAUNA IESPĒJA – aicinām pieteikt bērnus TDA „Dzirkstelīte” RĪTA GRUPĀ

JAUNA IESPĒJA – aicinām pieteikt bērnus TDA „Dzirkstelīte” RĪTA GRUPĀ plkst. 10.00 no 7 līdz 10 gadu vecumam nodarbības sākot ar š.g. 3. oktobri.

Piedāvājam bērniem no 7 līdz 10 gadu vecumam ( skolas 1.-4.kl.) kvalitatīvu iespēju Rīgas centrā bez konkursa kļūt par bērnu Tautas deju ansambļa „Dzirkstelīte”dalībnieku, kur profesionāli pedagogi iemācīs bērniem dejot, izveidos labu stāju un attīstīs ritma izjūtu un saskarsmes prasmes kolektīvā. Deju apmācības procesā bērni apgūst klasiskas dejas pamatus, dejo latviešu un cittautu dejas, kā arī gūst priekšstatu par latviešu tautas kultūru un tradīcijām. Mums ir profesionāli deju pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, milzīga tērpu bāze un koncertu organizēšanas pieredze. Bērni regulāri piedalās Deju svētkos, festivālos un konkursos Latvijā un ārzemēs. Maksa par deju nodarbībām 45,00 € mēnesī vienam TDA „Dzirkstelīte”dalībniekam. Ģimenēm, kurām TDA „Dzirkstelīte” dejo vairāki bērni, maksa par dejošanu ir notiekta sekojoši: Pirmajam bērnam mācību maksa – 30.00 eiro mēnesī, otrajam bērnam mācību maksa – 30.00 eiro mēnesī, trešajam bērnam mācību maksa – 15.00 eiro mēnesī, ceturtajam un vairāk bērniem bezmaksas. Kļūstot par vienu no kolektīvu dalībniekiem ir iespējamas mācību maksas atlaides.
TDA „Dzirkstelīte” nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās rīta grupā no plkst. 10.00 un vakara grupās no 16.30 deju kolektīvu apvienības „Liesma” telpās Rīgā, Brīvības ielā 70-19 – sīkāka informācija pie deju kolektīva vadītāja Jāņa Marcinkeviča pa tālr. 29178220 vai e-pastā: janismar3@inbox.lv

Bērnu tautas deju kolektīvu kustība Latvijā, tāpat arī Deju kolektīvu apvienībā „Liesma”, ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošs pasākums kolektīvu radošajā un mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras notikums bērniem un jauniešiem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību. Bērnu deju nodarbībās tiek akcentēts vērtībizglītības aspekts. Bērni kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, iesaistās kultūrvides veidošanā. Vienlaikus bērni gūst radošās darbības pieredzi, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.
Aicinām pievienoties mūsu bērnu Tautas deju ansamblim „Dzirkstelīte” un novēlam visiem veiksmīgu, radošu un notikumiem bagātu jauno deju sezonu!