Dejā uz Latvijas simtgadi

„DEJĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI” – šādu nosaukumu XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV, Baltimorā rīkotāji bija devuši deju lieluzvedumam, kas 2017. gada vasarā notika ASV.

Baltimoras dziesmu svētku lieluzveduma programma „Dejā uz Latvijas simtgadi” tiks piedāvāta arī skatītājiem Latvijā. Koncertā iekļautas dejas no Baltimoras svētkiem, atstāstot latviešu tautas deju pēdējās simtgades vēsturi un tās saikni ar vēsturiskajiem pagriezieniem Latvijā – dejas brīvvalsts laikā, dejas trimdas laikā un dejas mūsdienu diasporā.

Koncertā uzstāsies ap 150 dejotāju, to skaitā arī XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV, Baltimorā lieluzveduma programmas dalībnieki TDA „Dzirkstelīte”, VPDK „Oglīte” un TDA „Liesma” studija „Dzirkstis”.

Koncerta Baltimorā veidotāji rakstīja: „Mūsu lieluzveduma satura bagātībā un daudzpusībā sastopamies ar šķietamu paradoksu: kā var tautas deja tik ļoti mainīties laika tecējumā, nezaudējot latviešu tautas būtiskās un īpatnās gara vērtības? Jo ir teikts: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, bet arī:

„Pastāvēs, kam stingrs un nelokāms pamats””.

Deju kolektīvu apvienības „Liesma”  dejotājiem tāds ir!