AICINĀM PIEVIENOTIES MŪSU BĒRNU TAUTAS DEJU ANSAMBLIM “DZIRKSTELĪTE”

AICINĀM PIEVIENOTIES MŪSU BĒRNU
TAUTAS DEJU ANSAMBLIM “DZIRKSTELĪTE”
Bērnu tautas deju kolektīvu kustība Latvijā, tāpat arī Deju kolektīvu apvienībā „Liesma”, ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, jo tas stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību. Bērnu deju nodarbībās tiek akcentēts vērtībizglītības aspekts. Bērni kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, iesaistās kultūrvides veidošanā. Vienlaikus bērni gūst radošās darbības pieredzi, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.

AICINĀM PIEVIENOTIES MŪSU
TAUTAS DEJU ANSAMBĻA LIESMA STUDIJAI “DZIRKSTIS”

NOVĒLAM VISIEM VEIKSMĪGU, RADOŠU UN NOTIKUMIEM BAGĀTU JAUNO DEJU SEZONU!