Par Rīgas kultūrizglītības kolektīvu dalību XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku aktivitātēs 2021. gada vasarā

2021.gada 14. maijā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē!

Informējam, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (turpmāk – RD IKSK) 2021. gada 29. aprīļa sēdē tika izskatīts jautājums par Rīgas kolektīvu iespējamo dalību XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2021. gada vasarā (turpmāk – svētkos), atsaucoties uz pašvaldībā saņemto Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) aptaujas anketu.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Rīgā, izvērtējot iespējamos riskus un rūpējoties par ikviena galvaspilsētas bērna, jaunieša, kā arī skolotāja veselību, sēdē tika pieņemts lēmums neatbalstīt nevienu no VISC piedāvātajiem svētku rīkošanas modeļiem. Šis lēmums paredz, ka ar svētkiem saistītajās aktivitātes, ja tādas no svētku organizatoru puses tiks plānotas 2021. gada vasarā, Rīgas kultūrizglītības kolektīvi nepiedalīsies. Lēmums pieņemts, lai radītu visus priekšnoteikumus epidemioloģiskās situācijas stabilizēšanai un iespējai kolektīviem nākamajā mācību gadā atsākt darbu klātienē, nodrošinot Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanos.

Augsti vērtējam un cienām ikviena kolektīva, tā vadītāja un iesaistīto skolotāju pašaizliedzīgo darbu un vēlmi sagatavoties dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, vēlmi kopt un nepazaudēt šo tradīciju, vēlam izturību pārdzīvot šo sarežģīto laiku un tikties kopābūšanas svētkos turpmāk nākotnē.

 

Latvijas bērnu deju kolektīvu koncertu cikls “AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS”

Biedrība “Deju kolektīvu apvienība “Liesma”” informē, ka Latvijas bērnu deju kolektīvu koncertu cikls “AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS” tiek atkārtoti pārcelts uz 2021.gada 19. un 20. novembri.

  • Koncertu cikla “AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS” I koncerts / No I līdz VI deju svētkiem/ notiks 2021.gada 19.novembrī plkst. 19.00 VEF kultūras pilī. Iegādātās biļetes uz 2020.gada 14.jūnija koncertu ir derīgas attiecīgi uz 2021.gada 19.novembra koncertu.

 

  • koncertu cikla “AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS” II koncerts / No VII līdz XI deju svētkiem/ notiks 2021.gada 20.novembrī plkst. 19.00 VEF kultūras pilī. Iegādātās biļetes uz 2020.gada 15.jūnija koncertu ir derīgas attiecīgi uz 2021.gada 20.novembra koncertu.

Imantam Magonem 85

Imantam Magonem 85
Dzimis 1936. gada 18. aprīlī Balvu rajona “Taureskalnā”. Pamatizglītību guvis Balvu 1. vidusskolā, pirmos deju soļus spēris M. Aizpures vadībā. Mācības turpinājis Cēsu 1. vidusskolā (1953–1955), kļūstot par Cēsu jauniešu deju kolektīva dalībnieku, kur Mildas Letiņas vadībā nodejoti vidusskolas gadi. Pēc kādas veiksmīgas uzstāšanās, viņš saņēmis uzaicinājumu dejot Valsts deju ansamblī “Sakta”. Četrus gadus studējis Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē (no 1955), tomēr dejas māksla ņēmusi virsroku, un visi tālākie mūža gadi veltīti dejai.

Studiju laikā dejojis tautas deju ansamblī “Dancis” pie Harija Sūnas (1955–1958) un uzstājies Latvijas Nacionālās Operas baleta trupas sastāvā (1958–1959), kā arī vadījis Rīgas Pionieru pils deju kolektīvu (1958–1961). Kad bērni pārauga pionieru vecumu, I. Magone ar visu bijušo pionieru kolektīvu pārgāja strādāt uz Poligrāfiķu kultūras namu. Tas uzskatāms par tautas deju ansambļa “Liesma” sākumu (1961). Ansambļa repertuārs ir plašs, tas aptver gan tautas dejas, gan jaundejas, gan estrādes dejas, kuras kā pirmais tolaik atļāvās iestudēt I. Magone – pirmā latviešu estrādes deja “Zēns paņēma līgaviņu” ir tieši viņa veidota.

Sadarbībā ar Raimondu Paulu tapis izteiksmīgais horeogrāfisko miniatūru cikls “Māsa Kerija” (1976). Mākslinieka virsvadībā iestudēti deju lielkoncerti “Kur dziesma – tur “Liesma”” (2001), “Mēs sākam”, “Mēs turpinām” (2001). “Liesmā” iestudētas skaistākās I. Magones veidotās dejas – “Skani, mana tēvu zeme”, “Alsungas polka”, “Svētku solis”, “Sanāciet, sadziediet, sadancojiet”, “Spēlē, spēlmani”, “Dancī savu nolūkoju” un daudzas citas. Vairāk nekā 15 horeogrāfa jaundejas prēmētas jaunrades deju konkursos, daudzas no tām iekļautas deju svētku programmā.
Poligrāfiķu kultūras namā I. Magone izveidojis bērnu tautas deju ansambli “Dzirkstelīte”, ko vadīja līdz 1993. gadam, bet Rīgas rajona kolhozā “Ādaži” 1973. gadā nodibinājis tautas deju ansambli “Sprigulītis”, ko vadīja 17 gadus. Viņa vadītie kolektīvi vienmēr kalpojuši par paraugu citiem – gan mākslinieciskā, gan stratēģiski organizatoriskā plāksnē.
Kad Poligrāfiķu kultūras nama darbība tika pārtraukta, I. Magone nodibināja privāto tautas deju un mūzikas klubu “Liesma” (1992), kurā dzied, dejo un spēlē vairāk nekā 600 dalībnieki deviņos amatieru mākslas kolektīvos. Šeit mākslinieks veic gan horeogrāfa, gan direktora pienākumus. “Visa mana dzīve ir veltīta latviešu kultūras un mākslas apguvei un tālākai nodošanai visām paaudzēm. Esmu juties mazliet neērti un tomēr patiesi gandarīts, lasot par sevi Dziesmu un Deju svētku katalogā (1998) sekojošus vārdus: Imanta Magones dejiskā fantāzija allaž nākusi kā devītais vilnis, aptverot visu aktuālo dejas dzīvē un nereti paredzot to, ko deju grīda, skatuve, estrāde prasīs rīt.” (Magone, Imants. Imants Magone un TDA “Sprigulītis”. Adazubildes.blogspot.com. 2014. g. 27. marts)
8. un 10.–12. Deju svētku virsvadītājs, 13. un 14. Deju svētku Goda virsvadītājs, svētku “Rīgai-800” virsvadītājs, kā arī neskaitāmu deju lieluzvedumu virsvadītājs.
LPSR Tautas skatuves mākslinieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1998), Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts (2003).