MŪSU SIRDIS SAVIJĀS DEJĀ

Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma”  aicina uz vidējās paaudzes deju kolektīva „Oglīte” 21 gadu jubilejas koncertu „MŪSU SIRDIS SAVIJĀS DEJĀ”, kurš notiks VEF kultūras pilī 2018.gada 29.decembrī plkst. 17.00.

Jubilejas koncerta „MŪSU SIRDIS SAVIJĀS DEJĀ” pirmajā daļā tiksimies ar vidējās paaudzes deju kolektīva „Oglīte” draugu kolektīviem – VPDK „Druva” no saldus, TDA „Vija” no Rīgas, VPDK „Auda” no Rīgas,  VPDK „Vidums” no Tukuma, VPDK „Daugavieši” no Līvāniem, bērnu TDA „Dzirkstelīte”, bērnu DA „Dzīpariņš”, TDA „Liesma”, Liesmas studiju „Dzirkstis” no Rīgas, kuriem ir bijusi mākslinieciskā saikne ar vidējās paaudzes deju kolektīvu „Oglīte”,  baudīsim latviešu dejas vecmeistaru un jauno horeogrāfu skaistākās dejas, redzēsim vienkopus uz VPDK  „Oglīte” dejotājiem veidotās Jāņa Marcinkeviča dejas, kuras ir ieguvušas augstākos apbalvojumus dažādos jaunrades deju konkursos Latvijā, Kanādā un ASV, kā arī dejas, kuras bijušas Vispārējo Latvijas dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumu repertuārā, atcerēsimies kopīgos mirkļus no kopīgiem  koncertiem Latvijā  un ārzemēs.

Koncerta starpbrīdī VEF kultūras pils vestibilā tiksimies ar vidējās paaudzes deju kolektīva „Oglīte”   īpašajiem viesiem no Latgales –  Medņevas folkloras kopu „Egle” un tautas mūzikas kapellu  no Semenovas, kopā ar jubilejas koncerta skatītājiem svinēsim Oglītes pilngadības svētkus, baudīsim latgales dziesmu un mūzikas burvību un cienāsimies ar Latgales saimnieču gatavotajiem gardumiem un īpašo dzērienu.

Jubilejas koncerta „MŪSU SIRDIS SAVIJĀS DEJĀ” otrajā daļā kopā ar Medņevas folkloras kopu „Egle”, tautas mūzikas kapellu  no Semenovas un Oglītes draugu deju kolektīviem iejutīsimies latgaliskā vidē caur Latgales folkloru – rotaļām, dziesmām un dejām, kā arī  baudīsim dažādu paaudžu  horeogrāfu veidotās dejas, kurām par pamatu ir izmantoti Latgales folkloras materiāli un mūsdienu autoru  Latgales dziesmu un mūzikas apdares, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīva „Oglīte”   mākslinieciskā vadītāja  Jāņa Marcinkeviča jaunās dejas, kuras veidotās par godu vidējās paaudzes deju kolektīva „Oglīte”  21 gadu jubilejas koncertam „MŪSU SIRDIS SAVIJĀS DEJĀ”.

Atbalsta Rīgas Dome un VEF kultūras pils

Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs un internetā.

Dejā uz Latvijas simtgadi

„DEJĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI” – šādu nosaukumu XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV, Baltimorā rīkotāji bija devuši deju lieluzvedumam, kas 2017. gada vasarā notika ASV.

Baltimoras dziesmu svētku lieluzveduma programma „Dejā uz Latvijas simtgadi” tiks piedāvāta arī skatītājiem Latvijā. Koncertā iekļautas dejas no Baltimoras svētkiem, atstāstot latviešu tautas deju pēdējās simtgades vēsturi un tās saikni ar vēsturiskajiem pagriezieniem Latvijā – dejas brīvvalsts laikā, dejas trimdas laikā un dejas mūsdienu diasporā.

Koncertā uzstāsies ap 150 dejotāju, to skaitā arī XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV, Baltimorā lieluzveduma programmas dalībnieki TDA „Dzirkstelīte”, VPDK „Oglīte” un TDA „Liesma” studija „Dzirkstis”.

Koncerta Baltimorā veidotāji rakstīja: „Mūsu lieluzveduma satura bagātībā un daudzpusībā sastopamies ar šķietamu paradoksu: kā var tautas deja tik ļoti mainīties laika tecējumā, nezaudējot latviešu tautas būtiskās un īpatnās gara vērtības? Jo ir teikts: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, bet arī:

„Pastāvēs, kam stingrs un nelokāms pamats””.

Deju kolektīvu apvienības „Liesma”  dejotājiem tāds ir!

Sezonas atklāšanas koncerts 3.novembrī

Deju kolektīvu apvienība „Liesma” sadarbībā ar Tautas deju ansambli „Liesma”, bērnu Tautas deju ansambli „Dzirkstelīte”, bērnu deju ansambli „Dzīpariņš”, Liesmas studiju „Dzirkstis” un vidējās paaudzes deju kolektīvu „Oglīte” rīko, nu jau par tradīciju kļuvušo, deju kolektīvu apvienības „Liesma” deju ansambļu sezonas atklāšanas koncertu „SANĀCIET SADANCOJIET”.

Biedrības Deju kolektīvu apvienības „Liesma” telpās šobrīd apvienojušies un darbojas 5 deju kolektīvi ar bagātām, daudzu gadu garumā koptām tradīcijām, kuru vadītāji un pedagogi ir izcili deju pedagogi, horeogrāfi un Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku virsvadītāji un viņu radītās latviešu dejas horeogrāfijas ir iekļautas Latvijas deju zelta fondā un nododamas nākamajām paaudzēm – TDA „Liesma” dibināts 1946. gadā, bērnu TDA „Dzirkstelīte” dibināts 1962.gadā, bērnu DA „Dzīpariņš” dibināts 1993.gadā, VPDK „Oglīte” dibināts 1996.gadā un pusaudžu TDA „Liesma” studija „Dzirkstis” dibināts 2006.gadā. Šobrīd Deju kolektīvu apvienībā „Liesma” deju kolektīvos darbojas vairāk kā trīssimti dažādu vecumu dalībnieku, iegūstot godalgotas vietas un laureātu diplomus starptautiskajos deju festivālos un konkursos, radot jaunas un paliekošas vērtības latviešu dejas mākslā un nesot pasaulē Latvijas un Rīgas vārdu.
Pagājuša deju sezonā ar panākumiem esam startējuši XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves pārbaudes skatēs:
• TDA “Liesma” iegūsta Augstākā (laureāta) pakāpe deju kolektīvu A grupā,
• TDA “Dzirkstelīte” iegūsta Augstākā (laureāta) pakāpe bērnu deju kolektīvu grupā un ir viens no nedaudziem bērnu deju kolektīviem, kurš piedalīsies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzvedumā “Māras zeme” Daugavas stadionā.
• VPDK „Oglīte” iegūsta I pakāpe deju kolektīvu D grupā,
• BDA „Dzīpariņš” iegūsta I pakāpe bērnu deju kolektīvu grupā un ir viens no nedaudziem bērnu deju kolektīviem, kurš piedalīsies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzvedumā “Māras zeme” Daugavas stadionā.
• BDA „Dzīpariņš” iegūsta I pakāpe deju kolektīvu C grupā.

Deju kolektīvu apvienības „Liesma” dejotāji aicina visus uz deju ansambļu sezonas atklāšanas koncertu „SANĀCIET SADANCOJIET” Ziemeļblāzmas kultūras pilī 03.novembrī plkst.19.00, lai kopīgi baudītu dejas prieku, atceroties spilgtākos pagājušas sezonas notikumus, kā arī skatoties baudītu latviešu dejas vecmeistaru un jauno horeogrāfu radītās dejas.

Ieejas biļetes uz koncertu 4.00 eiro „Biļešu paradīze” kasēs un internetā.