Mēģinājumi


Papildmēģinājumi un citas izmaiņas redzamas kalendārā !

Tērps mēģinājumam un koncertam 

 


Mēginājumi notiek otrdienās un ceturtdienās Maskavas ielā 178

Līdzko epidemioloģiskā situācija valstī atļaus amatiermākslas kolektīvu klātienes nodarbības, TDA Dzirkstelīte mēģinājumi notiks A. Pumpura 11.pamatskolas telpās (bijusī Rīgas Lastādijas pamatskolas ēka).

Sākot ar 2021.gada 6.aprīli

mēģinājumi TDA Dzirkstelīte notiks attālināti  ZOOM platformā

vienreiz nedeļā, jo piedalīsimies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” radošās darba grupas veidotā iecerē – lielkoncerta fināla “Svinēt Sauli” video klipa radīšanā un veidošanā!

Ja kāds bērns vēlas piedalīties zoom deju nodarbība un viņam nav nosūtīta uz epastu pieejas saite, tad sadaļā “Kontakti” aizpildiet kontaktu formu un mēs Jums nosūtīsim pieejas saiti uz attiecīgās grupas nodarbību.

 

·       Otrdienās

  • plkst. 17.00  – IV grupa (3.-4.klase B)
  • plkst. 18.00  – IV grupa (5.-6.klase B)

·       Ceturtdienās

  • plkst. 17.00  –  V grupa (7.-9.klase)
  • plkst. 18.00  –  VI grupa (10.-12.klase)

Lai varētu piedalīties jāaizpilda, jāparaksta un jāatsūta man uz epastu janismar3@inbox.lv   vecāku/ likumisko pārstāvju apliecinājumu par personām līdz 18 gadu vecumam vai pašrocīgi parakstītu apliecinājumu no 18 gadu vecuma aizpilda par katru dalībnieku, kurš tiek iekļauts video klipā ( apliecinājumu paraugus atradīsiet vēstules pielikumā) . Video klipā tiks ievietoti tikai to kolektīvu video, no kuriem tiks saņemti šie apliecinājumi.

MĒĢINĀJUMU GRAFIKS 2020/21

Visi  dalībnieki ielas apavus un virsdrēbes atstāj foajē garderobē pie ēkas dežuranta.

OTRDIENA, CETURTDIENA

GRUPA MĒĢINĀJUMA TELPAS
GARDEROBES pie AKTU ZĀLES
GARDEROBES pie SPORTA ZĀLES
Sporta zāle
16.30 – 19.00
Aktu zāle
16.30 – 20.00
Ritmikas zāle
17.00 – 20.00
Meitas
16.00 – 20.00
Puiši
16.00 – 20.00
Meitas
16.30 – 20.10
Puiši
16.30 – 20.10
I grupa
3.-4.gadi.
    17.00 – 17.30
M. Blāķe
    I grupa I grupa
II grupa
 5.-6.gadi
    17.40 – 18.20
M. Blāķe
    II grupa II grupa
III grupa
1.-3.klase
    18.30 – 20.00
M. Blāķe
    III grupa III grupa
V grupa
7.-9.klase
16.30 – 17.10
 S.Brūvere
17.20 – 18.00
J.Marcinkevičs
  V grupa V grupa    
IV grupa
4.-6.klase
17.20 – 18.00
S.Brūvere
18.10 – 18.50
J.Marcinkevičs
  IV grupa IV grupa    
VI grupa
10.-12.klase
18.10 – 18.50
S.Brūvere
19.00 – 19.40
J.Marcinkevičs
  VI grupa           VI grupa            

 

 

 

 

 

 


© DKA „Liesma”

Šajā tīmekļa vietnē pieejamās informācijas pārpublicēšana un/vai citēšana pieļaujama tikai iepriekš saņemot DKA „Liesma” vai TDA „Dzirkstelīte” vadības rakstisku atļauju.