Maksa par nodarbībām

No 2020.gada 1.septembra tiek noteikta mācību maksa:

 • Vienam bērnam – 45,00 € + PVN mēnesī
 • Daudzbērnu ģimenēm:
  • Pirmajam bērnam – 30,00€ + PVN mēnesī
  • Otrajam bērnam – 30,00 € + PVN mēnesī
  • Trešajam bērnam – 15,00 € + PVN mēnesī
  • Ceturtajam un nākamajiem – 00,00 € mēnesī
 • Ja TDA „Dzirkstelīte”, BDA „Dzīpariņš” un Studija „Dzirkstis” dalībnieks kolektīvā iesaista jaunu dalībnieku:
  • Bērnam, kurš iesaistījis kolektīvā jaunu dalībnieku, mācību maksa – 30,00 € + PVN mēnesī uz 1 gadu, ja iesaistītais bērns turpina šo gadu dejot kolektīvā;
  • daudzbērnu ģimenēm tiek noteikts mācību maksas atvieglojums visiem bērniem kopā 15,00 € mēnesī no mācību maksas tikai par vienu iesaistīto jauno dalībnieku kolektīvā uz 1 gadu, ja iesaistītais bērns turpina šo gadu dejot kolektīvā.
 • Jaunajam bērnam, kuru piesaistījis kolektīvam kāds no dejotājiem, – 30,00 € + PVN mēnesī uz 1 gadu, pēc tam 45,00 € + PVN mēnesī.
 • Beidzoties šim 1 gada termiņam abi bērni var iesaistīt kolektīvā nākošos jaunos dalībniekus uz šiem pašiem noteikumiem.

Ja TDA „Dzirkstelīte”, BDA „Dzīpariņš” un studijas „Dzirkstis” dalībnieka vecāki piesaista sponsoru līdzekļus biedrībai „Deju kolektīvu apvienība „Liesma”” ar norādi „biedrības vispārējo mērķu īstenošanai” – bērnam tiek ieskaitīta mācību maksa atmaksai 10% apmērā no piesaistītās naudas summas.

Apmaksa veicama līdz attiecīgā mēneša 15.datumam. Par iespēju maksāt vēlāk lūdzam savlaicīgi vienoties ar DKA „Liesma” valdes priekšsēdētāju.

Mūsu rekvizīti:

Biedrība „Deju kolektīvu apvienība  „Liesma””
Reģistrācijas Nr. LV40008229947
Konts: LV28UNLA0050013332706

Norāde: „Maksa par deju nodarbībām”, par kuru mēnesi, dalībnieku un kolektīvu.


 

© DKA „Liesma”

Šajā tīmekļa vietnē pieejamās informācijas pārpublicēšana un/vai citēšana pieļaujama tikai iepriekš saņemot DKA „Liesma” vai TDA „Dzirkstelīte” vadības rakstisku atļauju.